Halinów, ul.

Dom (Wolnostojący) , 74,50 m2

532 000 PLN

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 140609
Powierzchnia: 74,50 m2
Powierzchnia działki: 2 000 m2
Liczba pokoi: 3
Rok budowy: 1972
Cena za m2: 7140.94 PLN
Cena: 532 000 PLN

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym posadowiony na działce - 2000 m2.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną i usługi:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, usługi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garażowe,
b) drogi wewnętrzne,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0 dla działki budowlanej,
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 dla działki budowlanej,
e) wysokość zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych i usługowych do 12,0 m w przypadku dachów wielospadowych oraz do
10,0 m w przypadku dachów płaskich,
- dla budynków gospodarczych i garażowych do 5,0 m;
f) ukształtowanie połaci dachowych: dachy płaskie lub dachy wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt. 3 odpowiednio w ramach
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;
4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnię działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 800 m²,
b) szerokość frontu działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 18,0 m;
5) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 800 m²;
6) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w postaci jednego budynku samodzielnego na jedną
działkę budowlaną lub w formie lokali mieszkalnych powyżej pierwszej kondygnacji budynku
usługowego,
b) lokalizacja zabudowy usługowej w postaci jednego budynku samodzielnego na jedną działkę budowlaną
lub w formie lokali usługowych w pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego,
c) lokalizacja zabudowy usługowej w części frontowej działki budowlanej;
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej - obsługa z przyległych dróg lub za pomocą dróg wewnętrznych.


Pierwsza część budynku powstała w 1938 r. w technologii drewnianej ( bal drewniany),
druga część budynku powstała w 1972 r. w technologii tradycyjnej.

W 1972r. obudowano konstrukcję drewnianą cegłą pełną i ocieplono budynek od wewnątrz supremą.

Powierzchnia zabudowy 101 m2; użytkowa 74,5 m2. Wysokość budynku 5,88 m.

Lokal nr 1: wiatrołap - 4,8 m2, łazienka- 4,8 m2, kuchnia- 9,5 m2, pokój - 17,8 m2 łącznie - 36,90 m2
Lokal nr 2 : wiatrołap - 3,80 m2, kuchnia- 14,70 m2, pokój - 19,70 m2 - łącznie 37,6 m2

Budynek w dobrym stanie technicznym - na dachu  blachodachówka - remont dachu - 2015 r.

Dane techniczne i konstrukcyjne dostępne u agenta prowadzącego.

Media:
- zaopatrzenie w wodę - własna studnia ( dostępna woda również z sieci gminnej)
- ciepła woda z zasobnika ciepłej wody,
- zasilenie w energię elektryczną z sieci gminnej - przyłącze napowietrzne
- odprowadzanie ścieków - do sieci gminnej
- ogrzewanie własne przy wykorzystaniu kuchni i pieca na opał stały.


Do trasy Warszawa-Terespol ok.3 km, do stacji PKP Halinów ok.2 km, a do stacji SKM Sulejówek ok. 2,5 km. W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.
Lokalizacja:

Skontaktuj się z agentem :
Halina Charłamowa

Telefon : 794701907

biuro@ew-reals.pl